Wij zijn een civiel technische bouwonderneming in de droge en natte infrastructuur met als hoofdactiviteiten wegenbouw en bestratingen, grondverzet en grondkeringen, alsmede kabel- en leiding onderzoek. Naast de rol van traditionele aannemer zijn we een bewezen partner voor projectmanagement in grond-, weg- en waterbouw, kabels & leidingen, monitoring, advies- en ingenieursdiensten. Al dan niet op basis van turnkey of design and construct.